ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

print
email
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

2/12/2013

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ
ΦΩΚΙΩΝΟΣ  ΝΕΓΡΗ  9  TK  112 57  –  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 86 74 884 – ΦΑΞ.: 210 86 73 727
e - mail: info@hellenicboxing.org.gr
 url: www.hellenicboxing.org.gr
 
 
Αριθ.Πρωτ.:  1231                            Αθήνα,     02 / 12 / 2013
 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 
ΘΕΜΑ : Διοργάνωση  Σχολής Προπονητών Γ’ Κατηγορίας.
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας σας ενημερώνει  ότι, μετά από αίτημα της,  η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ενέκρινε και τυπικά την διεξαγωγή σχολής Προπονητών Πυγμαχίας Γ΄ κατηγορίας.
Για τον λόγο αυτό καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο να καταθέσει αίτηση συμμετοχής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φάκελο σφραγισμένο το αργότερο έως την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (Ε.Ο.Π.), Φωκίωνος Νέγρη 9, Τ.Κ 11257, Αθήνα.
Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης έκαστου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 250,00€ και θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ο.Πυγμαχίας από τους υποψήφιους που θα γίνουν δεκτοί στην σχολή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής από την Επιτροπή Διοίκησης. 
 
Για την Φοίτηση στην Σχολή Προπονητών ο υποψήφιος πρέπει:
1. Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην διδασκαλία της Πυγμαχίας.
2. Να έχει ηλικία από 25 έως 50 ετών.
3. Να έχει ενεργό συμμετοχή ως Πυγμάχος Σωματείου, οποιασδήποτε κατηγορίας  αθλητών τουλάχιστον επί πέντε (5) έτη, τούτου βεβαιωμένου από την   Ομοσπονδία.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική Βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο Γυμνασίου νέου τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής τουλάχιστον   (επικυρωμένο).  
4. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης  και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη». (Το         τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης   της Γ.Γ.Α θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου         από την αρμόδια εισαγγελική αρχή).
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) (επικυρωμένη).
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας εφιστούμε την προσοχή ότι σε περίπτωση μη προσκομίσεως όλων των δικαιολογητικών οι αιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Ε.Ο.Π κον Σίμο Σταυρόπουλο  στο 210 2478557 ή κον Νίκο Κούρκουλα στο 2310 864131.
                                     
                                         Για την Ε.Ο.Πυγμαχίας,
                 Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν.Γραμματέας
              Κωνσταντίνος Γαζής                            Περικλής Τρικαλιώτης
 
Έχει διαβαστεί 10350 φορές

Σύνδεση

Χάρτης κατηγορίας

Πρόσφατα Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Ποιός είναι online

Έχουμε online 20 επισκέπτες και 0 μέλη.